Årsberetninger

 

Årsberetningerne gengivet på denne side har været bragt i Dansk Matematisk Fore­nings medlemsblad, Matilde, og omfatter beretninger siden 2006.

 

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2022

Se beretningen for 2022 (pdf).


Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2021

Se beretningen for 2021 (pdf).


Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2017

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra Dansk Matematisk Forenings hjemmeside.

Den næste ICM (International Congress of Mathematicians) afholdes i Rio de Janeiro, d. 1-9. august, 2018. IMU er arrangør af kongressen, som holdes hvert 4. år. Ved ICM uddeles blandt andet Fields medaljen, som er den mest prestigefyldte pris, der gives i matematik. Forud for hvert ICM afholdes generalforsamling (IMU General Assembly), hvor delegerede fra alle medlemslande deltager. Danmark kan sende to delegerede til disse møder. Det kommende IMU General Assembly holdes i Sao Paolo, og nationalkomiteen sender Mikael Rørdam (formand) og Bent Ørsted (sekretær) som repræsentanter for Danmark. Der skal her bla tages stilling til venue for næste ICM i 2022, hvor Skt Petersborg og Paris er i spil.

I 2017 blev Søren Fournais (AU) indvalgt i nationalkomiteen, udpeget af Videnskabernes Selskab. I 2018 udløber mandatet for tre medlemmer af nationalkomiteen: Bent Ørsted (AU, sekretær) (udpeget af Dansk Matematisk Forening), Niels Grønbæk (KU, udpeget af Danmarks Matematikundervisnings Kommision) og Morten Brøns (DTU, udpeget af Danish Center for Applied Mathematics and Mechanics).

Nationalkomiteen for Matematik vil afholde konstituerende møde i efteråret 2018, bla med valg af formand og sekretær. Mødet tænkes forlænget med et fællesmøde med bestyrelsen for Dansk Matematisk Forening (ligesom det skete i 2016).

Det årlige kontingentet til IMU udgør EUR 2790, og kontingentet for 2018 er allerede betalt. Danmark er medlem af IMU i kategori II. Det vil være naturligt internationalt set, og det er et fortsat ønske fra nationalkomiteens side, at Danmark bliver medlem i kategori III, hvad imidlertid vil fordoble det iøvrigt beskedne medlemsgebyr.

Mikael Rørdam, formand

 

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2016.

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra Dansk Matematisk Forenings hjemmeside.

Den næste ICM (International Congress of Mathematicians) afholdes i Rio de Janeiro, d. 1-9. august, 2018. IMU er arrangør af kongressen, som holdes hvert 4. år. Ved ICM uddeles blandt andet Fields medaljen, som er den mest prestigefyldte pris, der gives i matematik. Forud for hvert ICM afholdes generalforsamling (IMU General Assembly), hvor delegerede fra alle medlemslande deltager. Danmark kan sende to delegerede til disse møder. Det kommende IMU General Assembly holdes i Sao Paolo, og nationalkomiteen forventer, at Mikael Rørdam (formand) og Bent Ørsted (sekretær) vil repræsentere Denmark.

I 2016 blev Lars Døvling Andersen (AAU) genvalgt af Dansk Matematisk Forening til at sidde en ny 4-årig periode for nationalkomiteen, og Mikael Rørdam (KU) blev af Videnskabernes Selskab ligeledes genvalgt til at sidde en ny 4-årig periode. Michael Sørensen (KU) udtrådte og istedet blev Niels Richard Hansen (KU) indvalgt i nationalkomiteen af Dansk Selskab for Teoretisk Statistik.

Nationalkomiteen for Matematik og bestyrelsen for Dansk Matematisk Forening afholdt et fællesmøde i efteråret 2016, hvor fælles interesseområder blev diskuteret.

Det årlige kontingentet til IMU udgør EUR 2790, og kontingentet for 2016 er betalt, omend med nogen forsinkelse. Det ville være ønskeligt, hvis der i Danmark var flere penge til at betale disse internationale kontigenter, så de dels kunne blive betalt rettidigt (og betalt overhovedet!), og også - i matematiks tilfælde - gav mulighed for oprykning til en højere kategori, der bedre reflekterer Danmarks rolle i matematik internationalt set.

Mikael Rørdam, formand

 

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2015.

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra Dansk Matematisk Forenings hjemmeside.

I 2014 afholdtes ICM (International Congress of Mathematicians) i Seoul d. 13-21. august. IMU er arrangør af kongressen, som holdes hvert 4. år. Rio de Janeiro er vært for næste ICM i 2018. Forud for hvert ICM afholdes generalforsamling (IMU General Assembly), hvor delegerede fra alle medlemslande deltager. Danmark kan sende to delegerede til disse møder.

Sammensætningen af nationalkomiteen var uændret i 2015, idet der kun sker nyvalg i lige år.

Kontingentbetaling til de internationale faglige unioner volder fortsat nogle problemer. Der er afsat for få penge til at kunne dække kontingenter til alle de faglige unioner, vi naturligt bør være medlem af. Kontingentet til IMU er heldigvis blevet betalt, idet der gives prioritet til grundfagene.

Der er fem medlemskategorier i IMU, hvor kategori I er den billigste, og V er den dyreste. Danmark er i den næstbilligste kategori II, Norge og Finland er i kategori III, og Sverige er i kategori IV. Medlemsniveauet bør afspejle betydningen og omfanget af den matematiske forskning i det pågældende land og landets forskningsøkonomiske formåen. I det lys, og selv under hensyntagen til nylige nedskæringer, bør Danmark være i gruppe III, ligesom vores naboer. Sålænge internationale medlemsskaber af faglige unioner i Danmark er underfinansierede, vil en oprykning til gruppe III være vanskelig. Af principielle grunde ønsker vi alligevel at fremsætte vores ønske om en oprykning til gruppe III. Til oplysning er kontingentet i gruppe II pt EUR 2790, og kontingentet i gruppe III er EUR 5580.

Mikael Rørdam, formand

 

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2014.

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra Dansk Matematisk Forenings hjemmeside.

I 2014 afholdtes ICM (International Congress of Mathematicians) i Seoul d. 13-21. august. IMU er arrangør af kongressen, som holdes hvert 4. år. Der blev uddelt 4 Fields medaljer til hhv Artur Avila, Manjul Bhargava, Martin Hairer og Maryam Mirzakhani. Sidstnævnte er første kvindelige modtager af Fields medaljen. Søren Galatius (Stanford) holdt inviteret foredrag i Sektion 6, Topology.

Forud for ICM holdt IMU dets generalforsamling d. 10.-11. august i Gyeongju, Sydkorea. Til generalforsamlingen deltog Mikael Rørdam og Bent Ørsted fra Danmark. Der blev valgt ny bestyrelse (executive committee) for IMU med S. Mori (Kyoto, tidl. Fields medalje modtager) som ny præsident, Helge Holden (Norge), som ny sekretær, og A. Dickenstein og V. Jones (ligeledes tidligere Fields medalje modtager) som nye vicepræsidenter. Der var under generalforsamlingen fokus på udvilklingen af matematik i den trejde verden. Rio de Janeiro blev valgt som vært for næste ICM i 2018.

Sammensætningen af nationalkomiteen var uændret i 2014, idet Bent Ørsteds valgperiode blev forlænget af Dansk Matematisk Forening frem til 2018, Niels Grønbæks valgperiode blev forlænget af Danmarks Matematikundervisnings Kommision frem til 2018, og Morten Brøns valgperiode blev forlænget af DCAMM ligeledes frem til 2018.

Kontingentbetaling til de internationale faglige unioner var fortsat til diskussion i 2014, idet der ikke er afsat tilstrækkeligt med penge til at betale alle kontingenter. Det blev besluttet at give prioritet til grundfagene, herunder matematik. Betalingen foretages af Danske Universiteter og formidles af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Mikael Rørdam, formand

 

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2013.

 

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

 

Sammensætningen af nationalkomiteen var uændret i 2013.

 

Nationalkomiteen har en hjemmeside: nationalkomite.mathematics.dk med link fra Dansk Matematisk Forenings hjemmeside.

 

IMU er igang med forberedelserne med det kommende ICM, som holdes i Seoul d. 13.-21. august 2014. Yderligere oplysninger om ICM kan findes på dets hjemmeside: http://www.icm2014.org. Forud for kongressen holdes generalforsamling i IMU, hvor bla sted for det kommende ICM bliver besluttet, og ny præsident for IMU bliver valgt. Danmark sender to repræsentanter til denne forsamling: Bent Ørsted og Mikael Rørdam.

 

Kontingentbetaling til de internationale faglige unioner var fortsat til diskussion i 2013, idet der ikke er afsat tilstrækkeligt med penge til at betale alle kontingenter. Det blev besluttet at give prioritet til grundfagene, herunder matematik. Betalingen foretages af Danske Universiteter og formidles af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

 

Mikael Rørdam, formand

 

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2012.

 

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

 

I 2012 fratrådte vores mangeårige formand, Christian Berg, sin plads i nationalkomiteen. Efter indstilling fra Dansk Matematisk Forening, blev professor og prodekan Lars Døvling Andersen valgt til at overtage Berg's plads i nationalkomiteen. Nationalkomiteen holdt stiftende generalforsamling d. 23. November 2012, hvor Mikael Rørdam blev valgt til formand og Bent Ørsted blev valgt til sekretær. De øvrige medlemmer af komiteen er Henning Haahr Andersen (AU), Morten Brøns (DTU), Niels Grønbæk (KU) og Michael Sørensen (KU).

 

Nationalkomiteen har en hjemmeside: nationalkomite.mathematics.dk med link fra Dansk Matematisk Forenings hjemmeside.

 

IMU er igang med forberedelserne med det kommende ICM, som holdes i Seoul d. 13.-21. august 2014. Yderligere oplysninger om ICM kan findes på dets hjemmeside: http://www.icm2014.org. Forud for kongressen holdes generalforsamling i IMU, hvor bla sted for det kommende ICM bliver besluttet, og ny præsident for IMU bliver valgt. Danmark kan sende to repræsentanter til denne forsamling.

 

Ligesom for alle øvrige internationale unioner, blev medlemsskabet af IMU, herunder betaling af kontingent, indtil 2011 varetaget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Kontingentbetalingen blev i 2012 flyttet til Danske Universiteter, mens medlemsskabet fortsat blev administreret af Videnskabernes Selskab. Der arbejdes på at finde en permanent løsning for kontingentbetalingen til IMU og varetagelse af medlemsskabet af IMU.

 

Mikael Rørdam, formand

 

 

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2011.

 

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU) og den orienterer Dansk Matematisk Forenings (DMF) medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

 

Nationalkomiteen har i 2011 haft følgende sammensætning: Henning Haahr Andersen, Christian Berg (formand), Morten Brøns, Niels Grønbæk, Mikael Rørdam (sekretær), Michael Sørensen og Bent Ørsted.

 

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra DMF.

 

IMU er i gang med planlægningen af ICM 2014, som skal finde sted i Seoul, Korea, 13.-21. august 2014. Som formand for programkomiteen er valgt Carlos Kenig, University of Chicago. Yderligere information om IMU's arbejde kan findes på  http://www.mathunion.org/.

 

Der er mulighed for at stille forslag om at være værtsland for ICM 2018 med ansøgningsfrist 20.11.2012.

 

Siden 1. januar 2011 har IMU haft et permanent sekretariat ved Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics (WIAS) i centrum af Berlin.

 

Christian Berg, formand

 

Beretning fra Nationalkomiteen for matematik for året 2010.

 

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU), og den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer gennem medlemsbladet MATILDE.

 

Nationalkomiteen har i 2010 haft følgende sammensætning: Henning Haahr Andersen, Christian Berg (formand), Morten Brøns, Hans Christian Hansen, Mikael Rørdam (sekretær), Michael Sørensen og Bent Ørsted.

 

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra DMF.

 

IMU's Generalforsamling fandt sted i Bangalore, Indien, 16.-17. august, med undertegnede som dansk delegeret. Det blev bl. a. besluttet, at der oprettes et permanent sekretariat for IMU, og at det efter et generøst tilbud fra matematikmiljøet i Berlin får kontorer der.

 

Som præsident for IMU for 2011-2014 valgtes Ingrid Daubechies, som er kendt for sine arbejder om wavelets. Jesper Lützen blev valgt til "International Commission on the History of Mathematics".

 

Efter generalforsamlingen afholdtes den Internationale matematikerkongres (ICM2010) i Hyderabad, 19.-27. august. Kongressen hvert fjerde år  er IMU's vigtigste opgave. Ved den lejlighed uddeltes Fields medaljen og en lang række indbudte foredragsholdere gjorde status over de nyeste matematiske opdagelser. Fra Danmark var indbudt Jesper Grodal (KU) og Tinne Hoff Kjeldsen (RUC).

 

Christian Berg, formand

 

 

Beretning fra Nationalkomiteen for matematik for året 2009

 

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU), og den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har i 2009 haft følgende sammensætning: Henning Haahr Andersen, Christian Berg (formand), Morten Brøns, Hans Christian Hansen, Mikael  Rørdam (sekretær), Michael Sørensen og Bent Ørsted.

Nationalkomiteen har en hjemmeside 
http://nationalkomite.mathematics.dk/ med link fra DMF.

Medlemskabet af de internationale faglige unioner som IMU ligger formelt i Videnskabernes Selskab, som nedsætter nationalkomiteer efter indstilling fra
diverse foreninger, f.eks. DMF.

IMU's medlemslande er inddelt i 5 grupper I-V. Store lande som USA og Frankrig er medlem i gruppe V, Sverige er medlem i  gruppe IV, Finland og Norge er medlem i gruppe III, medens Danmark er i gruppe II og Island i gruppe I. Tallet angiver hvor mange delegerede landet kan sende til generalforsamlingen og dermed hvor mange stemmer landet har. Kontingentets størrelse udregnes efter formlen F(G)U, hvor G er gruppen, F(G) er en faktor og U er en enhed i Schweizer Franc. For 2009 er U=1528 CHF og F(II)=2, F(III)=4. Hvis Danmark skal skifte fra gruppe II til III betyder det altså en fordobling af kontingentet. Flere detaljer kan findes på IMU's hjemmeside
http://www.mathunion.org/.

I 2009 er Finland rykket op fra gruppe II til III efter ansøgning. Endvidere er Thailand blevet associeret medlem, hvilket betyder at Thailand får information om arbejdet i IMU uden at betale kontingent og uden at have stemmeret. Endelig er African Mathematical Union blevet affilieret medlem af IMU ligesom European Mathematical Society er det. Disse beslutninger har været til afstemning i nationalkomiteerne, hvor Danmark har stemt for.

Planlægningen af ICM (International Congress of Mathematicians) 2010 i Hyderabad i Indien 19.-27. august 2010 kan følges på hjemmesiden
http://www.icm2010.org.in. Her kan bl. a. ses, hvem der er inviterede foredragsholdere.

Christian Berg, formand

 

 

Beretning fra Nationalkomiteen for matematik for året 2008

 

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU), og den orienterer Dansk Matematisk Forenings  medlemmer gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har nu en hjemmeside:
http://nationalkomite.mathematics.dk/ med link fra DMF.

Nationalkomiteens sammensætning er uændret siden sidste år, idet Christian Berg, Mikael Rørdam og Michael Sørensen er genvalgt for perioden 2008-2012.

I 2008 er Columbia blevet optaget som medlem af IMU i gruppe I og Norge er rykket op fra gruppe II til III. Endvidere er Kenya blevet associeret medlem, hvilket betyder Kenya får information om arbejdet i IMU uden at betale kontingent og uden at have stemmeret.

IMU arbejder på planlægningen af ICM (International Congress of Mathematicians) 2010 i Hyderabad i Indien, se
http://www.icm2010.org.in og postere kan findes på adressen http://www.mathunion.org/activities/icm/icm-2010/poster/.

Henrik W. Lenstra er udpeget som formand for programkomiteen, som skal udvælge talere i de forskellige videnskabelige sektioner.  IMU's nomineringskomite, der har til opgave at forberede valgene ved IMU's generalforsamling i Bangalore August 2010 umiddelbart før ICM, består af IMU-præsident Laszlo Lovasz og den af ham valgte formand David Mumford. Derudover er udvalgt 3 medlemmer ved lodtrækning blandt forslag indsendt fra medlemslandene. Fra lande i gruppe I og II blev Anthony Afuwape fra Nigeria valgt, fra lande i gruppe III og IV blev Ian Sloan fra Australien valgt og endelig blev Nigel Hitchin fra England valgt som repræsentant fra gruppe V lande.Fra Danmark (gruppe II) havde vi i nationalkomiteen foreslået Mikael Rørdam, som desværre ikke blev valgt.

Der foreligger 3 forslag til afholdelse af ICM201:

Den formelle beslutning om stedet tages på generalforsamlingen i 2010.

Christian Berg, formand

 

 

Beretning for 2007 om arbejdet i Nationalkomiteen for matematik


Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU) og har i 2007 haft følgende sammensætning: Henning Haahr Andersen, Christian Berg (formand), Morten Brøns, Hans Christian Hansen, Mikael Rørdam (sekretær), Michael Sørensen og Bent Ørsted.

Medlemskabet af de internationale faglige unioner som IMU ligger formelt i Viden­skabernes Selskab, som nedsætter nationalkomiteer efter indstilling fra diverse foreninger, bl.a. DMF. Det er planlagt at oprette hjemmesider for nationalkomiteerne og vi regner med at vores komite får sin hjemmeside i løbet af foråret.

IMU's medlemslande er inddelt i 5 grupper I-V. Store lande som USA og Frankrig er medlem i gruppe V, Danmark og Finland er medlem i gruppe II og Sverige i gruppe IV. Tallet angiver hvor mange delegerede landet kan sende til generalforsamlingen og dermed hvor mange stemmer landet har. Kontingentets størrelse udregnes efter formlen F(G)U, hvor G er gruppen, F(G) er en faktor og U er en enhed i Schweizer Franc. For 2008 er U = 1.455 CHF. Faktorerne F(G) er fastsat til F(I) = 1, F(II) = 2, men derefter er der en progression F(III) = 4, F(IV) = 8, F(V) = 12.

Iran og Korea er i 2007 rykket op fra gruppe II til henholdsvis gruppe III og IV. Nationalkomiteen har stemt for disse forslag. Efter afstemning i begyndelsen af 2008 er Norge rykket op fra gruppe II til III, og det må give anledning til overvejelse om Danmark skal forblive i gruppe II eller søge om flytning til gruppe III. Det vil i givet fald betyde en fordobling af vores kontingent fra cirka DKK 13.500 i 2008 til 27.000. I øjeblikket dækkes vores kontingent og en række andre naturvidenskabelige fags kontingenter via en bevilling fra FNU til Videnskabernes Selskab, som sørger for det praktiske. Det sundhedsvidenskabelige forskningsråd har for et par år siden besluttet ikke at betale kontingenter for medlemskab af de internationale unioner, og overladt det til de faglige miljøer. Hvis noget sådant også sker i FNU, må finansieringen findes andetsteds. Det vil være en ikke ubetydelig udgift for DMF, hvis den skal påtage sig opgaven. Derfor skal vi tænke os godt om før vi beslutter os til at søge om opgra­de­ring. Der henvises til IMU's hjemmeside,
http://www.mathunion.org/ for yderligere information om medlemslandenes fordeling på grupper.

I 2007 har IMU optaget Ecuador og Kyrgyzstan som associerede medlemmer. Det betyder at de får information om arbejdet i IMU, men betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret.

Den næste ICMI konference (International Commission on Mathematical Instruction) finder sted i Monterrey, Mexico i juli 2008. Som forberedelse af ICMI's general­for­sam­ling i forbindelse med konferencen blev nationalkomiteerne af IMU bedt om at indstille kandidater til diverse poster. Vi valgte at indstille Tine Wedege til ICMI's nomineringskomite, der som formand har Jeremy Kilpatrick, USA. Der blev trukket lod blandt de indstillede fra nationalkomiteerne. Valget faldt på Attia Ashour (Egyp­ten) og Evgenia Sendova (Bulgarien), så Tine kom desværre ikke på banen i denne omgang. Nomineringskomiteen har til opgave at forberede valget af ICMI's kom­mende Executive Committee.

En væsentlig del af IMU's arbejde er planlægningen af de internationale matematiker kongresser ICM (International Congress of Mathematicians), der finder sted hvert fjerde år, og ved samme lejlighed afholdes IMU's generalforsamling. Som meddelt sidste år finder næste ICM sted i 2010 i Hyderabad i Indien. Som led i planlægningen af det videnskabelige program er Hendrik Lenstra blevet formand for Program Com­mit­tee. Han skal sammen med en række chairmen for de forskellige hoved­om­råder i gang med at overveje, hvem der skal inviteres som foredragsholdere.

Christian Berg, formand

 

 

Beretning 2006 om Nationalkomiteen for matematik

Nationalkomiteen for matematik har konstitueret sig den 22. november 2006 med Christian Berg som formand og Mikael Rørdam som sekretær, idet Ib Madsen og Hans Jørgen Munkholm har ønsket at udtræde. Som nye medlemmer er udpeget Henning Haahr Andersen (KDVS), Bent Ørsted (DMF), Morten Brøns (DCAMM) og Hans Christian Hansen (DMUK).

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU), som afholdt den internationale matematiker kongres i Madrid, August 2006. Som danske delegerede ved IMU's generalforsamling i Santiago de Compostella i weekenden inden ICM2006 deltog Christian Berg og Hans Jørgen Munkholm. Nationalkomiteen orienterer DMF's medlemmer gennem medlemsbladet MATILDE.

På generalforsamlingen blev det bl.a.vedtaget at give ICMI (International Commission on Mathematical Instruction) større selvstændighed i forhold til IMU ved at ICMI's eksekutiv komite i fremtiden vil blive valgt på ICMI's egen generalforsamling.

Hans Christian Hansen er dansk repræsentant i ICMI.

Kirsti Andersen er ex-officio medlem af eksekutivkomiteen for International Commission on the  History of Mathematics (ICHM), hvis danske repræsnetant er Jesper Lützen.

Christian Berg, formand